Subscribe:

Pages

Tuesday, 13 December 2011

PERGERAKAN MANUSIA YANG SISTEMATIK

Ciri-ciri fizikal badan manusia
Antropometrik
mengambilkira saiz, bentuk serta komposisi badan termasuklah ketinggian, berat dan isipadu
data antropometri selalunya dikategorikan kepada dua kumpulan atau lebih (sebagai contoh mengikut jantina, umur, bentuk badan atau acara yang disertai) dan kemudian dibandingkan dengan ukuran antropometrik dari kumpulan lain.
PENGENALAN
Mekanik Sukan:
Satu cabang sains sukan yang mengkaji daya pergerakan manusia dan kesan yang terhasil dari daya tersebut untuk membantu manusia meningkatkan kecekapan, kemahiran dan prestasi.
Fokus utama mengkaji daya-daya luaran dan/atau dalaman yang bertindak ke atas badan manusia serta kesan yang dihasilkan oleh daya-daya tersebut

Prinsip Mekanikal Dalam Sukan
Ia berkaitan dengan dengan pergerakan tubuh badan manusia contohnya sistem tuas manusia yang dapat berfungsi untuk meningkatkan daya dan menambahkan kelajuan dalam sistem mekanikal jasad
Analisis Biomekanik
Dibahagikan kepada dua:
Analisis kuantitatif
Hukum sejagat fizik digunakan bagi membuat analisis pergerakan dalam sukan
Melibatkan pengukuran dan pengiraan untuk menjelaskan pergerakan

Nilai-nilai estetika dan kinestetik digunakan sewaktu melakukan analisis pergerakan atau kemahiran dalam sukan
Penerangan mengenai sesuatu pergerak tanpa melibatkan pengukuran atau pengiraan
ANALISIS KUALITATIF
Ia mempunyai 6 item utama:
a) Struktur umum untuk analisis kualitatif
b) Model/Kaedah analisis kualitatif
c) Peranan deria dalam analisis kualitatif
d) Fungsi deria dalam analisis kualitatif
e) Intergrasi deria dalam analisis kualitatif
f) Fasa-fasa dalam analisis kualitatif

1) Persediaan
i- Pengetahuan tentang aktiviti
-Mengenalpasti masalah yg dihadapi
-Matlamat pergerakan
Ii- Pengetahuan Pelaku
-Strategi pemerhatian sistematik yg releven

2) Intervensi[ pemulihan ]
i- Pilih bentuk interversi yang sesuai
-Maklumbalas
-Model visual
–Exxageration
–Pengubahsuaian tindakan
–Panduan manual/ mekanikal
-Pemulihan
ii- Prinsip penyediaan maklumbalas
iii- Menterjemahkan masalah yang wujud

3) Pemerhatian
i- Perlaksanaan strategi pemerhatian
-Situasi/Keadaan
-Vantage points
-Bilangan pemerhatian
ii- Menambah masa pemerhatian

4) Penilaian/Diagnosis
i- Penilaian pemerhatian
-Range correctness of critical features
-Kekuatan
-Kelemahan
ii- Diagnosis pencapaian
-Prioriti kelemahan
-Rasional prioriti
8.3 ANALISIS KUANTITATIF
Asas kuantitatif mempunyai beberapa asas:
Asas mekanik sukan
Biomekanik pergerakan
Hayunan dan gulingan
Kestabilan

No comments:

Post a Comment