Subscribe:

Pages

Tuesday, 13 December 2011

KAJIAN SUKAN-TESIS KEBIMBANGAN

BAB 1

PENDAHULUAN

  1. Pengenalan

Kebimbangan dan prestasi dalam sukan merupakan antara topik yang diminati di kalangan ahli sukan sejak beberapa tahun dahulu (Duda, 1998). Kebimbangan sentiasa menyelubungi diri atlet sebelum, semasa dan selepas sesuatu pertandingan (Mohd Sofian Omar Fauzee, 2003). Kenyataan ini disokong oleh Klaffs dan Arnheim (1981), yang menyatakan bahawa sesuatu pertandingan sememangnya akan menyebabkan gangguan emosi; atlet merasa tertekan dan bimbang sebelum pertandingan, seterusnya menghalang pencapaian dan menjatuhkan prestasi atlet. Kebimbangan adalah keadaan emosi negatif ditandai dengan kegugupan, kecemasan dan ketakutan dan berkaitan dengan pengaktifan atau kebangkitan tubuh badan (Weinberg dan Gould, 2007).

Kajian-kajian terdahulu menunjukkan bahawa faktor mental (kebimbangan) dan motivasi boleh menyebabkan seseorang atlet berada pada tahap terbaik (peak) semasa pertandingan dan pada masa yang sama juga boleh menjadi penyebab kegagalan mereka (Duda, 1998). Kebanyakan ahli psikologi sukan seperti Arent dan Landers (2003); Weinberg dan Gould (2007), menyatakan bahawa tahap kebimbangan yang optima dapat membantu atlet mencapai prestasi yang memberangsangkan, manakala tahap kebimbangan yang terlalu tinggi dan terlalu rendah membawa masalah dalam mencapai prestasi yang baik. Wann (1997) pula berpendapat bahawa kebimbangan sebagai satu keadaan negatif yang memberi kesan penentu kepada pencapaian prestasi atlet. Menurut Mahoney, Gabriel dan Perkins (1987), sesetengah kebimbangan adalah baik serta membantu prestasi, malah ada atlet mengharapkan adanya kebimbangan bagi membolehkan mereka bertanding dengan jayanya. Selain menjejaskan prestasi, kebimbangan juga menyebabkan seseorang hilang minat untuk menyertai pertandingan. Menurut Gould, dan Tuffey, (1996), sesetengah kanak-kanak tidak mahu terlibat dalam pertandingan kerana mereka menganggap pertandingan dalam sukan merupakan sesuatu yang menakutkan lebih daripada sesuatu yang menyeronokkan dan sukan merupakan sesuatu yang mencabar. Selain daripada itu, pelatih dan pengamal perubatan sukan juga telah membuat pemerhatian terhadap sesuatu pertandingan. Mereka mendapati kebimbangan yang wujud dalam situasi-situasi pertandingan, mudah mendatangkan kecederaan berbanding mereka yang tidak mempunyai kebimbangan (Weinberg dan Gould , 2007).

Keupayaan seseorang atlet untuk mengatasi tekanan (stress) dan kebimbangan merupakan perkara penting dalam pertandingan sukan kerana kedua-dua faktor tersebut dipercayai mempengaruhi prestasi. Oleh yang demikian matlamat utama para ahli psikologi sukan ialah menghasilkan program mental yang berkesan untuk atlet supaya dapat memaksimumkan prestasi. Matlamat ini mungkin tidak dapat dicapai sekiranya tiada pengetahuan asas mengenai teori-teori kebimbangan dan situasi atau keadaan kebimbangan yang boleh mempengaruhi prestasi. Pengetahuan teori dan situasi kebimbangan dalam sukan penting dalam usaha menghasilkan kajian yang dapat memberi makna agar boleh diaplikasi secara praktikal. Model yang digunakan dalam kajian ini sebagai rujukan utama bagi menjelaskan perkaitan antara kebimbangan dan prestasi ialah Model ‘Multidimensional’ (Marten, Burton, Vealey, Bump, dan Smith, (1990). Model ini menerangkan bahawa kebimbangan terdapat dalam bentuk kebimbangan somatik (dapat dilihat melalui komponen fizikal seseorang seperti berpeluh, degupan jantung) dan kebimbangan kognitif (merupakan komponen mental seperti takut untuk gagal, hilang estim kendiri). Kedua-dua bentuk kebimbangan ini mempunyai hubungkait dengan kebimbangan stet (dipengaruhi oleh emosi yang dapat dilihat seperti takut, stres dan peningkatan tahap fisologi) dan kebimbangan tret (dipengaruhi oleh personaliti).

Kebimbangan merupakan satu keadaan negatif yang dialami oleh manusia dan merupakan gabungan antara perasaan takut, seram, gentar, runsing, cemas, bimbang, risau, gelisah, khuatir dan pelbagai emosi lain (Mohd. Sofian Omar Fauzee, 2002). Perasaan ini akan terus berlaku bila seseorang itu merasa khuatir akan kebolehan dan kepakarannya. Seseorang jurulatih tidak kira di peringkat mana sekalipun harus mengetahui dan mengambil berat tentang faktor psikologi atlit mereka. Biasanya atlit tidak hanya dilengkapi dengan persediaan fizikal tetapi harus juga seimbang dengan persediaan mental.

Wann (1997) mendefinisikan kebimbangan sebagai interpretasi negatif yang dibuat terhadap bentuk tekanan atau bebanan yang terdapat di persekitaran sama ada yang telah, sedang dan yang akan dihadapi oleh seseorang individu. Kebimbangan merujuk kepada tafsiran kognitif yang dibuat oleh individu tersebut terhadap apa yang terdapat dipersekitarannya. Sekiranya tafsiran tersebut mendatangkan sesuatu yang negatif maka ia merupakan kebimbangan.

Pertandingan dalam sukan mempunyai pelbagai peringkat atau tahap seperti peringkat sekolah/ bahagian, daerah, negeri, kebangsaan dan antara bangsa. Pada kebiasaannya, semakin tinggi peringkat pertandingan itu maka semakin meningkatlah tahap kebimbangan yang dirasai oleh atlet tersebut.
Martens (1997), mengatakan kehebatan pertandingan pada setiap peringkat akan menyebabkan pelbagai aras kebimbangan pada diri atlet. Maka terdapat di kalangan atlet yang bertindakbalas secara keterlaluan lalu mencapai tahap kebimbangan yang melampau dan tidak terkawal. Keadaan ini menjejaskan kebolehan atlet tersebut untuk mencapai prerstasi pada paras yang optimum. Kebimbangan pertandingan boleh dilihat daripada dua aspek iaitu tret dan state. Kebimbangan tret ditumpukan kepada ciri-ciri perbezaan personaliti yang agak stabil di kalangan manusia. Manakala kebimbangan state diberi pengertian sebagai suatu keadaan emosi organisma manusia yang sementara, dilahirkan oleh persepsi perasaan yang subjektif dan disedari terhadap ketegangan dan ketakutan serta peningkatan pada sistem saraf autonomik (Spielberger, 1966; Weinberg dan Gould, 2007)

Cratty (1973), menjelaskan kebimbangan tret adalah kecenderungan seseorang terhadap perasaan takut dalam kebanyakan situasi. Martens (1977) pula mendefinisikan kebimbangan tret sebagai satu kecenderungan untuk melihat sesuatu situasi pertandingan dengan perasaan takut. Ini bermakna individu yang tinggi kebimbangan tret pertandingannya akan melihat situasi pertandingan dengan lebih mengancam dan perbezaan ini akan mencerminkan reaksi kebimbangan state yang tinggi.

Spielberger (1966), menyatakan bahawa kebimbangan adalah satu keadaan emosi yang wujud dan dicirikan oleh kefahaman dan ketegangan atau pengaruh untuk menganggap sesuatu situasi itu sebagai mengancam dan bertindakbalas terhadap rangsangan atau situasi pada tahap kebimbangan yang berlainan. Manakala Walker (1975), mendefinisikan kebimbangan sebagai reaksi individu terhadap situasi yang dianggap akan menggugat kesejahteraan. Fossum (1990), mentakrifkan kebimbangan sebagai jumlah keseluruhan tindak balas psikobiologikal terhadap situasi yang dianggap tidak kebal dan terdedah kepada bahaya serta ancaman.
Terdapat beberapa simptom yang ditunjukkan oleh atlet yang boleh dikategorikan dalam ketegangan atau kebimbangan ketika menyertai sesuatu pertandingan. Kaplan (1989), mendapati apabila seseorang atlet itu berasa bimbang, sistem saraf autonomik akan diaktifkan dan ini akan menyebabkan atlet berpeluh secara berlebihan terutamanya di tapak tangan dan bahagian-bahagian lain, kerap membuang air kecil, perut rasa tidak selesa, di samping jantung berdenyut lebih hebat dan terdapat peningkatan pada kadar nadi.
Suasana ini menunjukkan perlunya untuk mengkaji sebab-sebab mengapa keadaan sedemikian wujud dan telah menarik minat penyelidik untuk membuat tinjauan terhadap tahap kebimbangan atlet pelapis negeri Kedah sebelum pertandingan di kejohanan Karnival Pelapis Negeri peringkat kebangsaan di Negeri Sembilan siri 02/2010 dan seterusnya dapat membantu para atlet agar dapat menunjukkan prestasi sebenar mereka. Oleh hal yang sedemikian, hasil kajian yang diperolehi ini nanti amat penting dan berguna kepada jurulatih dan pegawai sukan negeri Kedah agar mereka dapat menyediakan program latihan untuk sesi yang akan datang dengan mengambil kira perbezaan pengalaman, memperkenalkan beberapa jenis latihan khusus untuk mengatasi masalah kebimbangan, misalnya latihan mental, meneliti kembali apakah faktor-faktor yang menyebabkan tahap kebimbangan atlet begitu tinggi dan merancang cara-cara untuk mengatasinya; berusaha untuk meningkatkan mutu latihan dari segi teknikal dan taktikal sambil menyelitkan unsur-unsur sains sukan dengan menghadiri kursus dalam lapangan yang berkenaan atau melantik jurulatih yang berwibawa dalam bidang yang berkenaan.

1.2. Kerangka Konsep
Atlet Pelapis Negeri Kedah
Olahraga (14) Tinju (10) Memanah (11) Angkat berat(7) Sepaktakraw(4)KebimbanganFaktor-faktor kebimbangan


Tahap Kebimbangan (SCAT)
Kaedah mengurangkan kebimbangan  1. Pernyataan Masalah

Semasa latihan, atlet akan melalui pelbagai jenis serta bentuk latihan fizikal untuk memantapkan lagi kemahiran dan secara tidak langsung ia turut menambahkan lagi keyakinan serta semangat dalam diri pemain. Tetapi adakah tahap psikologi pemain akan kekal seperti mana mereka dalam sesi latihan setelah mereka berada di gelanggang perlawanan?. Atlet mula akan bermain dengan perasaan, apatah lagi apabila penampilan fizikal pihak lawan kelihatan lebih gagah sedangkan perlawanan belum bermula. Atlet akan mula rasa cemas, gelisah dan berdebar-debar ditambah lagi dengan sorakan penyokong-penyokong yang akan membuat atlet lebih rasa tertekan. Pengurus pasukan boling padang negara, Jamal Abdul Nasir Bakar mengakui kecewa dengan kegagalan Siti Zalina, yang bukan sahaja gagal mempertahankan pingat emas, tetapi gagal dalam penentuan pingat gangsa. Begitu pun dia tak menyalahkan Siti Zalina, yang mungkin tertekan kerana mengalas harapan tinggi, sebagai pemain terakhir untuk memenangi pingat emas (Utusan Malaysia, 14 Oktober 2010.)

Kesimpulannya, tahap kebimbangan akan menjadi semakin tinggi dan prestasi pemain tidak akan menjadi seperti yang diharapkan. Namun, ini juga turut bergantung pada atlet itu sendiri, samada ia akan menjadikan semua pengaruh di persekitarannya positif pada persembahan prestasinya atau ia akan menjadi sebaliknya jika atlet itu tidak mampu menerima gangguan persekitarannya dan menganggap ia adalah satu tekanan dan bebanan yang akan membuat ‘goal setting’ terkeluar dari sasaran sebenar.

Masalah kebimbangan semasa menghadapi pertandingan ataupun kejohanan sukan sering mengganggu perasaan pemain negeri. Kebanyakan jurulatih yang berperanan sebagai pembimbing kepada atlet remaja mendapati atlet di peringkat sekolah menghadapi masalah tidak merasa yakin sewaktu pertandingan. Atlet remaja negeri tidak dapat menggunakan kemahiran yang telah dilatih semasa berada di gelangang. Kenyataan ini disokong oleh Mahmood Nazar Mohamed (2005) yang menyatakan bahawa seseorang individu yang mengalami kebimbangan hanya berasa bingung, runsing dan bimbang tanpa sebab yang jelas. Secara kesimpulannya, perasaan bimbang merupakan suatu situasi yang boleh menyebabkan seseorang itu berasa takut dan gementar seterusnya boleh menganggu prestasi atlet . Atlet biasanya ingin berada pada tahap kebangkitan yang rendah untuk mengelakkan kebimbangan.

Oleh yang demikian, seorang jurulatih sama ada di peringkat sekolah, daerah atau kebangsaan, harus mengenali personaliti atlet mereka bagi memudahkan mereka menangani sebarang masalah yang berhubung dengan prestasi. Seterusnya Teori Pembalikan Martens memperlihatkan bagaimana atlet dapat menghasilkan prestasi cemerlang apabila mereka mempunyai kedua-dua bentuk tenaga iaitu tenaga positif dan negatif. Prestasi akan menurun jika kedua-dua bentuk tenaga ini menurun. Kekuatan yang terdapat dalam teori ini ialah dapat meningkatkan potensi atlet dan memahami perkaitan antara prestasi dan kebimbangan. Selain daripada itu teori tersebut juga dapat membantu atlet membuat interpretasi sendiri tentang tahap kebimbangan.

Manakala, atlet remaja negeri telah menunjukkan tahap kebimbangan yang boleh menjejaskan prestasi mereka setiap kali ke pertandingan peringkat daerah dan negeri serta kebangsaan. Kajian saya ingin mengkaji tentang cara mengurangkan kebimbangan , mengkaji tahap kebimbangan dan mengkaji faktor-faktor kebimbangan dalam kalangan atlit pelapis negeri Kedah.


  1. Kepentingan Kajian

Kajian ini merupakan satu tinjauan perbandingan mengenai tahap kebimbangan atlet pelapis negeri di kejohana kebangsaan . Hasil kajian ini diharapkan akan dapat dijadikan panduan kepada jurulatih untuk mengenalpasti dan mengetahui tahap kebimbangan atlet mereka. Maklumat yang diperolehi ini amat berguna kepada jurulatih dalam merancang program yang lebih efisyen dan sesuai dari segi psikologi atlet untuk mempertingkatkan prestasi mereka. Di samping itu, hasil kajian ini diharapkan akan memberi kesedaran kepada para jurulatih dan pegawai pasukan tentang kaedah latihan yang sesuai dan efektif serta kepentingan memberi perhatian secara individu kepada setiap atlet demi untuk kejayaan pasukan, kepuasan diri dan kecemerlangan sukan.

  1. Objektif Kajian

 1. Mengenalpasti tahap kebimbangan atlet pelapis negeri Kedah sebelum pertandingan peringkat kebangsaan.

 1. Mengkaji perbezaan tahap kebimbangan di antara atlet berumur 14 hingga 16 tahun dan atlet berumur 17 hingga 20 tahun.

 1. Mengkaji perbezaan tahap kebimbangan atlet pelapis negeri Kedah sebelum perlawanan di antara atlet mengikut pengalaman antara 1 hingga 4 tahun dengan 5 tahun ke atas penglibatan atlet itu dengan sukan yang diceburi.

 1. Mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi tahap kebimbangan atlet pelapis negeri.

 1. Mengenalpasti kaedah-kaedah yang sering digunakan untuk mengurangkan tahap kebimbangan sebelum memulakan pertandingan bagi atlet pelapis negeri Kedah.
  1. Persoalan Kajian

Berdasarkan tujuan di atas, kajian ini cuba mendapatkan jawapan kepada soalan-soalan berikut:
 1. Apakah tahap kebimbangan pertandingan atlet pelapis negeri Kedah sebelum pertandingan peringkat kebangsaan?

 1. Adakah terdapat perbezaan tahap kebimbangan yang signifikan di antara atlet berumur 14 hingga 16 tahun dan atlet berumur 17 hingga 20 tahun ?

 1. Adakah terdapat perbezaan tahap kebimbangan atlet pelapis negeri Kedah sebelum perlawanan di antara atlet mengikut pengalaman antara 1 hingga 4 tahun dengan 5 tahun ke atas penglibatan atlet itu dengan sukan yang diceburi.

 1. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi tahap kebimbangan atlet pelapis negeri ?

 1. Apakah kaedah-kaedah yang sering digunakan untuk mengurangkan tahap kebimbangan sebelum memulakan pertandingan bagi atlet pelapis negeri Kedah?

  1. Batasan kajian

Dalam kajian ini terdapat beberapa halangan yang tidak dapat dijangkan oleh penyelidik. Di antaranya adalah:

1.7.1. Delimitasi


Kajian ini terbatas kepada 46 atlet pelapis negeri sahaja yang mempunyai kategori berumur antara 14 hingga 16 tahun dan 17 tahun hingga 20 tahun yang mewakili negeri Kedah dalam Karnival Pelapis Kebangsaan siri 2/2010 pada 27 hingga 31 Oktober 2010 yang berlangsung di Seremban Negeri Sembilan.
Kajian ini hanya memberi penekanan kepada beberapa faktor kebimbangan sahaja. Kajian ini tidak memberi tumpuan kepada faktor-faktor lain seperti taraf sosioekonomi keluarga, orientasi belajar dan sebagainya yang turut memberi kesan yang positif terhadap kebimbangan atlit.

Segala penganalisaan data dan perbincangan dilakukan berpandukan kepada soal selidik kajian yang diubahsuaikan berdasarkan kepada soal selidik SCAT oleh Martens (1977), serta subjek yang telah ditetapkan dan ianya tidak boleh digeneralisasikan.

1.7.2 Limitasi


Kajian ini terbatas kepada beberapa limitasi berikut:

 1. Faktor kejujuran dan keikhlasan responden ketika menjawab soal selidik adalah di luar kawalan penyelidik.
 2. Walaupun arahan yang jelas telah dinyatakan dalam soal selidik, masa responden menjawab soal selidik dan prosedur mengumpul data mungkin mempengaruhi hasil kajian.

  1. Definisi Operasional


Dalam konteks kajian ini, terminologi berikut beroperasi sebagai:

Kebimbangan


Walker (1975), mendefinisikan kebimbangan sebagai reaksi individu terhadap situasi yang dianggap akan menggugat kesejahteraan. Fossum (1990) pula mentakrifkan kebimbangan sebagai jumlah keseluruhan tindakbalas psikobiologikal terhadap situasi yang dianggap tidak kebal dan terdedah kepada bahaya dan ancaman.

Kebimbangan State Pertandingan


Kebimbangan pertandingan diberi pengertian sebagai suatu keadaan emosi organisma manusia yang sementara, dilahirkan oleh persepsi perasaan yang subjektif dan disedari terhadap ketegangan dan ketakutan serta peningkatan pada saraf autonomik (Spielberger, 1966).

SCAT
SCAT atau “Sport Competition Anxiety Test” direkabentuk oleh Martens (1977) adalah satu ujian khas untuk mengukur tahap kebimbangan sukan dalam situasi pertandingan.

Kejohanan Pelapis Negeri


Karnival Pelapis Negeri 2/2010 Kebangsaan pada 27 hingga 31 Oktober 2010 yang berlangsung di Negeri Sembilan. Kejohanan ini anjuran Majlis Sukan Negara bagi persediaan mengenal pasti atlet-atlet yang berbakat untuk diserapkan ke dalam pasukan pelapis kebangsaan.

Atlet

Individu lelaki dan perempuan yang menyertai acara olahraga, memanah, tinju, angkat berat dan sepaktakraw yang berumur antara 14 hingga 16 tahun dan 17 hingga 20 tahun yang mewakili negeri Kedah dalam Kejohanan Pelapis Kebangsaan pada 27 hingga 31 Oktober 2010 yang berlangsung di Seremban, Negeri Sembilan.

Kategori Atlet
Pada Karnival Pelapis Negeri siri 2/2010 Kebangsaan itu dua kategori atlet pelapis dipertandingkan iaitu umur 14 hingga 16 tahun dan umur 17 hingga 20 tahun. Bagi kategori umur 14-16 tahun, hanya peserta yang lahir diantara tahun 1996 hingga 1994 sahaja yang layak didaftarkan oleh sesuatu pasukan. Bagi kategori umur 17 – 20 tahun , hanya peserta yang lahir diantara tahun 1993 hingga 1990 sahaja yang layak didaftarkan oleh sesuatu pasukan.

49 comments:

mohdfauzi said...

sesiapa yg berminat nak buat tesis tajuk kebimbangan dalam kalangan atlet.. boleh hubungi saya..

AmirahSM said...

trima kasih sal kebimbangan ni. saya perlu buat asgmnt tajuk nie..

Anonymous said...

sy mcm b'minatnk wat tesis bekaitan dengan tajuk kebimbangan..peace

Unit KK SMK Kanowit said...

saya berminat untuk buat tesis tentang tajuk ini.
En. Lee Dawata Dahlan 013-8107480. terima kasih

lulu said...

saya berminat mcm mn nak pm awk yerr

mohdfauzi said...

sapa berminat buat tesis kebimbangan boleh emailkan maklumat email anda di mohdfauzi@kms.matrik.edu.my nanti saya bg yg lengkap..

Mie 92 said...

salam encik mohdfauzi..saya berminat untuk membuat tesis berkaitan dengn kebimbangan yg dibuat oleh en mohdfauzi tu..saya berharap agar en mohdfauzi dapat menghantar tesis kebimbangan yg lengkap kepada saya..email..mieklate1992@gmail.com.
sekian terima kasihh..

mior alif said...

salam encik fauzi, saya amat tertarik dengan tesis yang anda buat berkaitan dengan kebimbangan. oleh itu saya berharap agar encik fauzi dapat menghantar tesis kebimbangan yang lengkap kepada saya. email: mioralifhaiqal90@yahoo.com.my. sekian terima kasih.. :)

sobri said...

salam en. fauzi..sya sangat berminat dengan tajuk dan idea tesis yang telah di nyatakan. Saya mohon jasa baik en. fauzi sekiranya dapat menghantar tesis tajuk kebimbangan ini yang lengkap agar dapat saya melengkapkan pengajian master saya...email saya : sobri456@gmail.com...apapun TQ

Hamiza Zaini said...

salam en. fauzi..sya sangat berminat dengan tajuk dan idea tesis yang telah di nyatakan. Saya mohon jasa baik en. fauzi sekiranya dapat menghantar tesis tajuk kebimbangan ini yang lengkap agar dapat saya melengkapkan pengajian master saya...email saya : hamizazaini@yahoo.com...apapun TQ

Abdullah Mustaqim said...

Assalammualaikum.. Nie email saya abdullahmustakim@yahoo.com

bintang mati said...

salam encik fauzi, saya amat tertarik dengan tesis yang anda buat berkaitan dengan kebimbangan. oleh itu saya berharap agar encik fauzi dapat menghantar tesis kebimbangan yang lengkap kepada saya. email : bintangmatixxx@gmail.com ..terima kasih

bintang mati said...

salam encik fauzi, saya amat tertarik dengan tesis yang anda buat berkaitan dengan kebimbangan. oleh itu saya berharap agar encik fauzi dapat menghantar tesis kebimbangan yang lengkap kepada saya. email : bintangmatixxx@gmail.com ..terima kasih

Che Faiz Farhan said...

salam encik fauzi, saya amat tertarik dengan tesis yang anda buat berkaitan dengan kebimbangan. oleh itu saya berharap agar encik fauzi dapat menghantar tesis kebimbangan yang lengkap kepada saya. email : chefaizfarhan@gmail.com ..terima kasih

Mohammad Salleh Bin Asmadi said...

salam encik fauzi, saya amat tertarik dengan tesis yang anda buat berkaitan dengan kebimbangan. oleh itu saya berharap agar encik fauzi dapat menghantar tesis kebimbangan yang lengkap kepada saya. email : sallehasmadi@gmail.com ..terima kasih

Anonymous said...

alam encik fauzi, saya amat tertarik dengan tesis yang anda buat berkaitan dengan kebimbangan. oleh itu saya berharap agar encik fauzi dapat menghantar tesis kebimbangan yang lengkap kepada saya. email : farisfarhan9108@gmail.com ..terima kasih

Raja Nazrin said...

salam en fauzi....saya akan buat tesis mengenai kebimbangan sukan...harap dapat email kpd sy tesis tuan...utk sy buat sbg rujukan....rajanazrin21@gmail.com....tq

Norazila Mohd Ismail said...

salam en fauzi....saya membuat tesis mengenai kebimbangan sukan...harap pihak tuan dapat berkongsi tesis tuan dan email kpd sy tesis tuan utk sy buat sbg rujukan....azila131@gmail.com....terima kasih.

khaiza said...

salam en. fauzi..sya sangat berminat dengan tajuk dan idea tesis yang telah di nyatakan. Saya mohon jasa baik en. fauzi sekiranya dapat menghantar tesis tajuk kebimbangan ini yang lengkap agar dapat saya melengkapkan pengajian degree saya...email saya : aiztulakhma@gmail.com...apapun TQ

khaiza said...

aizatulakhma@gmail.com

Unknown said...

Salam encik.. bolehkah saya mendapatkan tesis berkaitan tajuk ini yang lengkap kerana saya ingin membuat rujukan berkenaan tajuk ini. Jika encik sudi berkongsi, bolehlah emailkan kpd sy. fatinzamany@gmail.com terima kasih

yatie ortopedik said...

salam encik..saya sangat berminat dengan tajuk ini. bolehkah saya dapatkan tesis kebimbangan ini yang lengkap sebagai rujukan untuk tesis saya yang akan datang..terima kasih..email saya : orthopedicyatie@gmail.com.

yatie ortopedik said...

salam encik..saya sangat berminat dengan tajuk ini. bolehkah saya dapatkan tesis kebimbangan ini yang lengkap sebagai rujukan untuk tesis saya yang akan datang..terima kasih..email saya : orthopedicyatie@gmail.com.

Ang Qi said...

do email me for helping my sejarah assignment. lee.angqi@gmail.com
Thank you very much :)

Unknown said...

salam encik...boleh x saya nak full thesis tntg kebimbangan untuk dijadikan sebagai rujukan thesis sya... email car_thugpisang1@yahoo.com

Sabri Yenre said...

boleh emailkan juga kat saya yang lengkap...
nak jadikan rujukan...
sabri9193@gmail.com
TQ

Sabri Yenre said...

boleh emailkan juga kat saya yang lengkap...
nak jadikan rujukan...
sabri9193@gmail.com
TQ

mohd habil said...
This comment has been removed by the author.
mohd habil said...

salam encik...boleh x saya nak full thesis tntg kebimbangan untuk dijadikan sebagai rujukan thesis sya. mohdhabil89@gmail.com

norbaizura hanafi said...

as salam...sy berminat dengan tajuk kebimbangan dlm sukan...blh x sy dptkan tesis lengkap & soal selidik berkaitan kajian..tima ksih....norbaizurahmo@gmail.com

Unknown said...

salam tuan..saya sangat berminat dengan tajuk yang tuan ajukan dalam blog nie..kira nya jika tuan tidak keberatan boleh tuan emailkan kepada saya...azrulawang4pjk@gmail.com....sekian dan terima kasih

Unknown said...

Assalamualaikum En. Mohd Fauzi, saya telah melihat tesis yang telah dimuat naik didalam blog tuan, dan ianya bagi saya sangat menarik minat saya, harap dapat melihat tesis penuh En. Fauzi untuk dijadikan rujukan contoh.. terima kasih. fikrizaint@gmail.com

Fikri Zain said...

Assalamualaikum En. Mohd Fauzi, saya telah melihat tesis yang telah dimuat naik didalam blog tuan, dan ianya bagi saya sangat menarik minat saya, harap dapat melihat tesis penuh En. Fauzi untuk dijadikan rujukan contoh.. terima kasih. fikrizaint@gmail.com

Anonymous said...

Assalamualaikum En. Mohd Fauzi, saya berminat dengan tajuk kebimbangan. Jika diizinkan boleh emel kepada sy x?
hi_lassie15@yahoo.com.my

Anonymous said...

Assalamualaikum. En. Mohd Fauzi, jika tidak keberatan, boleh kongsikan dengan saya thesis kebimbangan dalam sukan kepada saya. hariscrum@gmail.com

Terima Kasih

Anonymous said...

Assalamualaikum en. fauzi..jika tidak keberatan boleh kongsikan tesis kebimbangan dalam sukan kepada saya..Saya sedang mencari material utk tesis saya..email saya..mmuhaini79@yahoo.com

AZIZAN HJ MOHD ISA said...

Assalamualaikum en. fauzi..jika tidak keberatan boleh kongsikan tesis kebimbangan dalam sukan kepada saya.. pengalaman saya membawa team daerah@negeri... inilah masalah yg dihadapi..gjanimah@yahoo.com.my

pijow omar said...

assalamualaikum en.fauzi ,saya antara yang berminat dengan tesis kebimbangan dalam sukan yang encik buat.kalau tak keberatan boleh kongsikan tesis penuh untuk sy jadikan sebagai rujukan dalam menyiapkan fyp sy . email joe_1694@yahoo.com .thanks

Haziq As-Syakiren said...

Assalamualaikum En Fauzi, boleh saya dapatkan tesis penuh sebagai rujukan saya. email saya haziqassyakiren94@gmail.com terima kasih. kerjasama en amat saya hargai.

hafiz alhakim said...

assalamualaikum,ni email sy muhamadhafizalhakim94@gmail.com

Mat Riau said...

salam, boleh tolong emailkan kajian ini kepada saya? matriau700@gmail.com

Nik Nazrol said...

assalamualaikum...minta tolong emailkan kepada saya weyo78@gmail.com

Nabila Shamsudin said...

Assalamualaikum Encik Fauzi ,saya antara yang berminat dengan tesis kebimbangan dalam sukan yang encik buat. Kalau tak keberatan boleh kongsikan tesis penuh untuk saya jadikan sebagai rujukan dalam menyiapkan fyp saya . email nabilashamsudin70@gmail.com . Terima kasih

MEGAT MUHAMMAD ZAWAWI said...

Assalamualaikum Encik Fauzi, Saya pelajar sains sukan dari USM , kalau tak keberatan boleh saya dapatkan tesis penuh tuan untuk saya jadikan rujukan dalam kajian saya . email megatmuhammadzawawi@gmail.com . Terima kasih.

Yasin hasan said...

assalamualaikum encik fauzi. saya sangat berminat dalam kajian tuan. bolehkah saya dapatkan sepenuhnya tesis tuan...saya pelajar Ipg...

Unknown said...

salam encik saya amat berminat untuk tajuk tuan. bolehkah tuan emailkan pada sy?? Ramlan_007@yahoo.com

Nur Jannah said...

assalamualaikum.. encik fauzi.. saya boleh saya dapatkan tesis penuh untuj tajuk ini?
cute_lifter8890@yahoo.com

Abdul Basit Badar Mohamad said...

assalamu'akaikum WBT tuan fauzi, jika tuan sudi kongsikan tesis penuh utk rujukan saya,
abdul basit badar hj mohamad
coach sukma johor
jebatserbanhitam@gmail.com

Unknown said...

zulfahmijusoh@gmail.com.
saya ingin tesis full ini..semoga tesis tuan menjadi rujukan yg terbaik utk rujukan sy

Post a Comment