Subscribe:

Pages

Saturday, 24 November 2012

PEPERIKSAAN TINGKATAN 3 PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN


SULIT

PJPK Pertengahan Tahun

Mei
2013
1 jam

LEMBAGA PEPERIKSAAN


PENILAIAN PERTENGAHAN TAHUN

2013

TINGKATAN 3
Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak


® Hak Cipta Terpelihara


PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN


Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 40 Soalan

 1. Jawab semua soalan

 1. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A, B, C dan D. Bagi tiap-tiap soalan pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan.


Disediakan oleh:                                                                             Disemak oleh :
.........................................                                                               ..................................
(MOHD FAUZI HUSSIN)

[ Lihat sebelah]

SULIPEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 3

MASA : SATU JAM


Arahan : Jawab semua soalan pada kertas jawapan objektif.


Bagi soalan 1 hingga 3, padankan maksud yang sesuai berdasarkan petak jawapan di sebelah.
 1. Keupayaan otot atau kumpulan otot untuk menguncup berulangkali dalam jangka masa yang panjang tanpa cepat berasa lesu
 2. Kemampuan maksimum otot untuk menjana daya bagi mengatasi rintangan
 3. Keupayaan system kardiovaskular mengedarkan darah beroksigen ke otot-otot dalam jangka masa yang lama dan secara berterusan
 4. Keupayaan seseorang bergerak dari suatu kedudukan ke kedudukan baru dalam masa yang singkat. 1. Daya tahan kardiovaskular

 1. Daya tahan otot

 1. Kekuatan otot


 1. Latihan di sebelah sesuai untuk meningkat komponen kecergasan
  1. d
   • Latihan Paarluf
   • Latihan pyramid
   • Lompat tali ( jump rope )
   aya tahan kardiovaskular
  2. daya tahan otot
  3. kelajuan
  4. kekuatan otot 1. Latihan di sebelah sesuai untuk meningkat komponen kecergasan
  1. d
   • Arm curl
   • Curl up dengan beban
   • Harmstring curl isometrik
   aya tahan kardiovaskular
  2. daya tahan otot
  3. kelajuan
  4. kekuatan otot 1. Latihan di sebelah sesuai untuk meningkat komponen kecergasan
  1. daya tahan kardiovaskular
  2. d
   • Half squat
   • Bench press
   • Crunches
   aya tahan otot
  3. kelajuan
  4. kekuatan otot


 1. Latihan litar berikut sesuai sekali untuk program peningkatan
 1. daya tahan kardiovaskular
 2. daya tahan otot
 3. kelajuan
 4. kekuatan otot

 1. Namakan kemahiran asas bola tampar berdasarkan rajah di bawah.y

zxX
y
z
A
Mengadang
merejam
mengumpan
B
Mengumpan
merejam
mengadang
C
Merejam
mengumpan
mengadang
D
Mengumpan
mengadang
merejam 1. Posisi pemain bola tampar pada rajah di bawah biasanya pada ketika _________

 1. pasukan melakukan servis
 2. pasukan menerima servis
 3. pasukan melakukan serangan
 4. pasukan mengadang

 1. Setiap pasukan hanya boleh menyentuh dan memainkan bola dengan ________
sentuhan sebelum menghantar ke gelanggang pihak lawan.
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

 1. Mata kemenangan bola tampar ialah 25 mata yang dikira secara ___________. Apabila kedudukan 24 – 24, lebihan _______ mata diperlukan dalam menentukan kemenangan.
  1. badminton, 2
  2. ping pong, 2
  3. tenis, 3
  4. bola sepak, 3

 1. Semasa menyangga dan mengumpan otot utama yang sama terlibat ialah __________
  1. quadriceps
  2. p
   ectoralis major

  3. gastrocnemius
  4. deltoid
 1. Cara mengatasi kesilapan kedua-dua kaki yang tidak menyentuh bumi semasa
berjalan kaki ialah _________________
 1. pastikan bahu dan tangan tidak diangkat atau diayun terlalu tinggi
 2. tegangkan otot belakang badan dan otot abdomen
 3. memastikan lutut kaki hadapan diluruskan
 4. bergerak atau melangkah di atas satu garisan lurus


 1. Penyertaan lumba jalan kaki akan dibatalkan oleh ketua hakim apabila ______________ orang hakim berpendapat cara berjalan tidak menurut definisi perlumbaan jalan kaki.
  1. satu
  2. dua
  3. tiga
  4. empat


 1. Tanda kuning dengan simbol kesalahan akan ditunjukkan sebagai amaran.
Simbol di bawah menunjukkan ______________


p

q

P
q
A
lutut bengkok
salah lorong
B
Terapung
salah lorong
C
lutut bengkok
Terapung
D
Terapung
lutut bengkok

 1. Gimnastik irama menggabungkan __________ dan _________ serentak dengan iringan muzik.
  1. pergerakan , manipulasi alatan
  2. manipulasi alatan , gerak edar
  3. pergerakan , ritma
  4. manipulasi alatan , ritma


 1. Ritma dan turutan di bawah merujuk kepada pergerakan gimnastik artistik
  1. gulingan depan
  2. p
   utaran roda ( chartwheel )
  3. pusingan setempat
  4. berayun


 1. Susunkan ansurmaju gulingan di bawah yang dilakukan di atas tilam gimnastik
yang ditandai dengan dua garisan lurus.

 1. Mulakan gulingan dari bahagian bahu
 2. Lipatkan badan dan letak kedua-dua belah tangan di atas tilam. Rapatkan dagu ke dada.
 3. Berdiri tegak dengan tangan lurus ke atas.
 4. Guling ke depan dengan kaki rapat dengan badan.
 5. Tamatkan gulingan dalam posisi duduk kaki rapat di antara dua garisan lurus.
 1. L, M, N, O, dan P
 2. N, M, L, O, dan P
 3. L, N, M, O, dan P
 4. O, M, N, L dan P 1. Susunkan langkah-langkah penubuhan persatuan sukan di sekolah.
 1. Memohon kelulusan daripada pengetua
 2. Menulis surat permohonan rasmi kepada pengetua
 3. Menubuhkan jawatankuasa penaja
 4. Mesyuarat agung penubuhan
 5. Pendaftaran ahli

 1. P , Q , R , S , dan T
 2. R , Q , P , T , dan S
 3. S , T , R , Q , dan P
 4. T , P , Q , S , dan R

 1. Persatuan sukan mesti merancang dan melaksanakan aktiviti mengikut _______
  1. pucuk pimpinan
  2. suara undi
  3. status kewangan
  4. ketetapan dalam perlembagaan


Bagi soalan 21 hingga 30, tandakan A bagi pernyataan yang BETUL dan B bagi pernyataan yang SALAH.

21. Kita boleh mengekalkan daya tahan kardiovaskular dengan melakukan senaman berintensiti sederhana dalam satu jangka masa yang panjang dan berterusan


22. Koordinasi antara ketinggian lambungan bola dengan kelajuan ayunan tangan ke hadapan diperlukan untuk perlaksanaan servis bola tamper yang baik

23. Definisi lumba jalan kaki ialah kaki hadapan mesti sentiasa menyentuh bumi sebelum kaki belakang diangkat.

24. Pergerakan gerak edar dalam gimnastik irama mesti terdiri daripada langkah gimnastik dan hanya satu jenis tarian sahaja

25. Atlet profesioanal dan wartawan sukan merupakan kerjaya dalam sukan secara langsung kerana ia merujuk kepada jenis pekerjaan yang membangunkan sesuatu aspek khusus berkaitan sukan

26. Pengambilan sesuatu makanan secara berlebihan mengakibatkan masalah kesihatan terutamanya berkaitan lebih berat badan dan obesiti

27. Semua penubuhan persatuan sukan di sekolah mesti didaftarkan dengan Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia.

28. Persatuan sukan ditubuhkan berdasarkan minat, hasrat dan kecenderungan ahli-ahlinya tanpa memerlukan pengawasan guru yang dipertanggungjawabkan.

29. Timbalan Pengerusi Persatuan boleh menjalankan tugas pengerusi sewaktu ketiadaannya.


30. Sumber motivasi yang utama untuk menceburkan diri dalam profesion kesukanan ialah bakat sukan.

Bagi soalan 31 hingga 40, pilih jawapan berdasarkan rujukan jawapan yang disediakan di bawah.

A
B
C
D
I dan III
II dan IV
I, II, dan III
Semua di atas

31. Hipertrofi kardiak yang berlaku selepas menjalani latihan kecergasan daya tahan kardiovaskular hasil daripada ___________
 1. penebalan dinding jantung
 2. pembengkakan jantung
 3. pembesaran kaviti ventrikel jantung
 4. pengeluaran jantung menurun

32. Tindakan mengadang akan menjadi lebih efisyen jika _____________
  1. mempunyai otot-otot kaki yang kuat
  2. masa melompat dan menyentuh bola bertepatan
  3. dilakukan oleh dua atau tiga orang pemain
  4. mempunyai kaki yang panjang

33. Berdasarkan gambarajah di bawah otot manakah yang terlibat semasa acara lumba jalan kaki?
    1. g

     luteal
    2. Harmstring
    3. Quadriceps
    4. gastrocnemius
  1. Pergerakan yang termasuk dalam pola putaran ialah___________
  1. Berpusing
  2. Berputar
  3. Berguling
  4. berayun

35. Ansurmaju bagi pergerakan putar roda ( chartwheel ) terdiri daripada ___________
  1. teknik memindahkan berat badan
  2. teknik memutar badan
  3. teknik meletakkan tapak tangan
  4. teknik mendarat

36. Gimrama dinilai berdasarkan _____________
 1. pergerakan badan
 2. manipulasi alatan
 3. ritma
 4. muzik
   1. Berikut merupakan faktor-faktor persekitaran yang mempengaruhi pengambilan makanan secara berlebihan.
 1. pemakanan tidak seimbang
 2. tabiat pemakanan keluarga
 3. kurang aktif
 4. mengatasi kekecewaan dan kebimbangan

   1. Skop kerjaya sukan di Malaysia melibatkan bidang _____________
 1. sukan professional
 2. pengurusan
 3. pendidikan
 4. pengiklanan

   1. Ujian Daya Tenaga Asas melibatkan aktiviti _____________
 1. larian 1500 meter
 2. bangkit tubi
 3. tekan tubi
 4. jangkauan melunjur

   1. Konsep `Sukan Untuk Semua’ boleh dilaksanakan melalui ____________
 1. Golf
 2. bola sepak
 3. bola keranjang
 4. bola jaring
SOALAN TAMAT

SKEMA JAWAPAN

PEPERIKSAAN
PJPK PERTENGAHAN TAHUN
2013


NO SOALAN
JAWAPAN
NO SOALAN
JAWAPAN
1
C
21
A
2
A
22
A
3
B
23
A
4
A
24
B
5
B
25
A
6
B
26
A
7
D
27
B
8
B
28
B
9
B
29
A
10
C
30
A
11
B
31
A
12
D
32
A
13
D
33
D
14
C
34
C
15
C
35
A
16
A
36
D
17
B
37
B
18
B
38
C
19
B
39
D
20
D
40
B

15 comments:

butie said...

assalamualaikum... boleh x klo nk dapatkan salinan soalan ni dalam bentuk pdf ataupon word docx.

mohdfauzi said...

boleh bg email.. sy send kan..

Eglantine said...

sila send salinan ini kpd email saya: pei.li@live.com
terima kasih

mohdfauzi said...

Eglantine dah send.. tapi sory lambat sbb jarang buka blogger..

sunita salleh said...

Boleh tak tolong send soalan ini pada saya juga? Alamat email saya Itamas66@yahoo.com.my Terima kasih atas kerjasama.

Shahrun Nizam Bin Shahir said...

Boleh emelkan kepada saya, Shahrun Nizam di alamat emel snbsmy@yahoo.com

Terima kasih.

Fendi Fendye said...

salam saudara boleh emelkan kepada saya juga , fendi sidik di alamat emel fendye2102@gmail.com

Terima kasih.

ema yeaa said...

salam..boleh x emelkan pada sya juga....?
emel:emayeaa@gmail.com
tq..

Fadhli said...

salam. email ke saya juga boleh? dcfadhli@gmail.com

rosdiana hussain said...

salam boleh emailkan kepada sya juga.. rosdiana125712@gmail.com.. terima kasih

Nur Asmaria Abdullah said...

assalamualaikum...boleh email kepada sya jugak..
nur.asmaria@gmail.com

tqvm

azrie syafiq said...

assalammualaikum . boleh tak emailkan kepada saya soalan ini
azriesyafiq8@gmail.com terima kasih :)

noorsalehah sidek said...

assalam..boleh emel kt sye jugak
noorsalehah@gmail.com...yerima kasih

Nor ShafiQah Idin said...

assalamualaikum, boleh tak email soalan ini kepada saya.

norshafiqah2604@gmail.com

terima kasih.

Anonymous said...

assalamualaikum, boleh tak email soalan ini kepada saya. terutama soalan peperiksaan pertengahan tahun tingkatan 3.

chicharito_din14@yahoo.com

terima kasih

Post a Comment