Subscribe:

Pages

Tuesday, 12 March 2013

borang soal selidik SCAT (kebimbangan)


BORANG SOAL SELIDIK
Kajian Terhadap Kebimbangan Atlet Sebelum Pertandingan Di Karnival Kokurikulum Matrikulasi Ke-11 2011


Soal selidik ini bertujuan untuk mengetahui perasaan saudara/ saudari dalam situasi pertandingan. Segala maklumat yang saudara/ saudari berikan adalah untuk tujuan kajian ilmiah semata-mata dan akan dirahsiakan. Kerjasama dan peranan saudara/ saudari amat berharga dalam kajian ini. Saya percaya dengan status saudara/ saudari sebagai guru/ pelajar dan pengalaman sebagai seorang ahli sukan, hasrat untuk memperolehi maklumat yang jujur dan tulen akan lebih berkesan.


Saya menghargai jasa saudara/ saudari dan ingin merakamkan jutaan terima kasih di atas kerjasama yang diberikan.


PANDUAN MENJAWAB
  1. Jawab semua soalan
  2. Jawab secara perseorangan
  3. Jawab mengikut arahan yang diberikan


BAHAGIAN A


BIODATA


ARAHAN : Sila tandakan ( ∕ ) dalam petak yang disediakan.


  1. Umur : 18 atau 19 tahun

  1. Jenis permainan yang saudara/ saudari sertai di KAKOM 2011

    …...........................................................


  1. Pengalaman saudara/ saudari bermain dalam sukan tersebut.
1 – 4 tahun

5 tahun ke atas


  1. Peringkat pertandingan tertinggi yang pernah saudara/ saudari sertai.Kolej

Daerah

Negeri

Kebangsaan

Antarabangsa
  1. Apakah yang biasa saudara/ saudari lakukan untuk mengurangkan kebimbangan sebelum pertandingan? (Saudara/ saudari hanya boleh memilih SATU daripada pernyataan di bawah).

Berjalan sambil tenangkan fikiran

Bercakap kepada diri sendiri

Membaca doa

Menarik nafas panjang

Berbincang dengan orang lain

Mendengar muzik

Mengunyah gula getah

Menggerakkan anggota badan

Berehat dan bertenang

Berbaring dan melelapkan mata

Imiginasi (imagery)

Meditasi

Lain–lain (sila nyatakan)BAHAGIAN B

SOAL SELIDIK PERTANDINGAN ILLINOIS
SPORT COMPETITION ANXIETY TEST
(SCAT)


UNTUK ORANG DEWASABORANG AARAHAN :

Berikut adalah beberapa pernyataan tentang bagaimana perasaan seseorang semasa bertanding di dalam pertandingan sukan dan permainan. Baca setiap pernyataan dan berikan respon anda yang sesuai.


Panduan maklumbalas mengikut huruf :

Tidak Pernah
A
Kadang-kadang
B
Selalu
C


Bertanding dengan orang lain adalah menyeronokkan dari segi sosial.
A
B
C
Sebelum bertanding saya berasa tidak selesa.
A
B
C
Sebelum bertanding saya merasa bimbang dan tidak dapat melakukannya dengan baik.
A
B
C
Saya seorang ahli sukan yang baik apabila bertanding.
A
B
C
Apabila bertanding, saya bimbang akan melakukan kesilapan.
A
B
C
Sebelum bertanding saya tenang.
A
B
C
Menetapkan matlamat adalah penting apabila bertanding.
A
B
C
Sebelum bertanding, perut saya merasa mual.
A
B
C
Sebaik saja sebelum memulakan pertandingan, saya dapati jantung saya berdenyut lebih cepat daripada biasa.
A
B
C
Saya suka bertanding dalam permainan yang memerlukan banyak mengunakan tenaga fizikal.
A
B
C
Sebelum bertanding saya merasa relaks.
A
B
C
Sebelum bertanding saya merasa resah.
A
B
C
Sukan berpasukan lebih menarik daripada sukan individu.
A
B
C
Saya berasa resah bila permainan dimulakan.
A
B
C
Sebelum bertanding, saya selalu berasa ketegangan.
A
B
C


BAHAGIAN C

Berikut adalah beberapa situasi yang merupakan faktor yang mempengaruhi TAHAP KEBIMBANGAN saudara/ saudari sebelum pertandingan. Saudara/ saudari dikehendaki memberi jawapan samada BENAR, TIDAK PASTI atau TIDAK BENAR kepada situasi yang dinyatakan di sebelah dengan menandakan ( / ).


BIL
SITUASI
BENAR
TIDAK PASTI
TIDAK BENAR
Tahap kecergasan fizikalTempat perlawananPengalaman bermainPengadilPenontonPasukan lawanJurulatih atau pegawaiPerlawanan yang laluCuacaMedia massaPersediaan untuk pertandinganKesihatanKurang rehat / tidurPemakanan
Faktor-faktor lain yang MEMPENGARUHI TAHAP KEBIMBANGAN saudara/ saudari sebelum sesuatu pertandingan (sila nyatakan).Terima Kasih


No comments:

Post a Comment